Maijan kirje Jepelle

Maija Lahtinen otti yhteyttä Jeppe Lahtiseen tämän jätettyä käräjäoikeuteen Urpo ja Maija Lahtisen säätiötä koskevan purkukanteeseen vuonna 2004:


Hyvä Jeppe Lahtinen,

Kesällä 1994 edesmennyt isäsi Urpo Lahtinen esitti Sinulle ja perheellesi kutsun saapua Villa Urpoon. Urpon toivoma tapaaminen ei kuitenkaan koskaan toteutunut. Omasta puolestani olen pahoillani siitä, että emme tutustuneet Urpon eläessä ja hänen kuolemansa jälkeen olemme ajautuneet vuosia kestäviin raskaisiin oikeudenkäynteihin.
Näinä kuukausina olen paljon miettinyt Urpon tahtoa; mitä hän olisi toivonut minun tekevän tämän vaikean tilanteen ratkaisemiseksi ja mikä on myös minun velvollisuuteni tässä tilanteessa. Vanhempina voimme myös samaistua siihen, mitä Urpo olisi isänä toivonut.
Nyt viimeistään tämä vuosia kestänyt riita pitäisi katkaista. Vaihtoehtona on, että riitelemme seuraavat 10 vuotta. Onko siinä järkeä? Mielestäni siinä ei ole mitään järkeä.
Meidän molempien tulisi nyt yhdessä pyrkiä löytämään ratkaisu, joka turvaisi Urpon elämäntyön säilymisen ja kunnioittaisi hänen muistoaan.

Alustavana sovintoehdotuksena esitän Sinulle mahdollisuutta osallistua Säätiön toimintaan vastaavalla panoksella kuin isäsi ja minä olemme tehneet. Säätiön hallituksessa olisi viisi jäsentä. Meillä molemmilla olisi yksi pysyvä hallituspaikka, jotka periytyisivät meidän jälkeemme. Kolme muuta jäsentä olisivat hallituksessa virkansa puolesta; Ylöjärven kunnan ja Tampereen kaupungin kulttuuritoimen edustajina.
Siitä riippumatta haluatko aloittaa sovintoneuvottelut, esitän sinulle kutsun joka tapauksessa saapua Museo Villa Urpoon. Toivon, että voisimme tavata kahden kesken, ilman asianajajia ja muita ulkopuolisia. Kertoisin Sinulle Säätiön ja Museon toiminnasta ja Sinulla olisi mahdollisuus tutustua toimintaamme kaikilta osin.

Pyydän ystävällisesti vastaustasi lähitulevaisuudessa.

Ystävällisin terveisin

Maija Lahtinen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *