Paavolan tuomio 2009: perätön lausuma tuomioistuimessa

Tuomiolauselma, syyksi luetut rikokset

1.1) Perätön lausuma tuomioistuimessa 16.3.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
Syyksi luettu rikos 1.1
4 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 30.6.2011.

LAINKOHDAT

1.1) Rikoslaki 15 luku 1 §

HYLÄTYT SYYTTEET

1.2 Perätön lausuma tuomioistuimessa 20.3.2006

 

Paavola on Helsingin käräjäoikeudessa 16.3.2005 ja Helsingin hovioikeudessa 20.3.2006 todistajana kuultaessa antanut väärän tiedon asiassa ja ilman laillista syytä salannut asiaan kuuluvan seikan siten, että hän on salannut tienneensä tuolloin käsitellyn asian vastaajan Maija-Liisa Lahtisen merkityn 9.3.1994 avatun Union Bank of Switzerlandin pankkitilin 566.597.W.R. omistajaksi ja Urpo Lahtisella olleen kuolemaansa saakka rajoittamaton käyttöoikeus kyseiseen tiliin.
Hän on antanut väärää tietoa kertomalla, ettei ollut osallistunut sillä tavoin tilin avaamiseen, että hän olisi tullut mainituista seikoista tietoiseksi, ja kertomalla vielä käräjäoikeudessa, että tilin avaamiseen liittyneet asiakirjat olivat olleet ranskan kielisiä, jota kieltä hän ei ymmärrä. Lisäksi hän on käräjäoikeudessa todistajana kuultaessa antanut väärän tiedon asiassa kysyttäessä mainitulle pankkitilille talletettujen varojen myöhemmistä liikkeistä, kertomalla, ettei tiedä asiasta mitään, vaikka tosiasiassa hän oli itse ollut mukana vuonna 1995 järjestämässä varojen siirron erääseen toiseen pankkiin.

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Teonkuvauksessa selostettua rikosta on arvioitavana kahtena erillisenä perättömänä lausumana tuomioistuimessa.
Vastaaja Paavola on käräjäoikeudessa tapahtuneen kuulemisen osalta 16.3.2005 syyllistynyt siihen perättömään lausumaan tuomioistuimessa,
josta hänelle on vaadittu rangaistusta. Syyte on hylätty siltä osin kuin Paavolan on väitetty menettelyllään syyllistyneen törkeään perättömään
lausumaan tuomioistuimessa. Paavolan syyte perättömästä lausumasta tuomioistuimessa hovioikeudessa tapahtuneen kuulemisen osalta 20.3.2006 on hylätty.

 

Lue tuomio kokonaisuudessaan (PDF)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *