Pekka Paavolan muuttunut kertomus esitutkinnassa maaliskuussa 1998

Miten Pekka Paavolasta tuli syyttäjän tähtitodistaja Maija Lahtista vastaan? Pekka Paavola ja Maija Lahtinen olivat molemmat pidätettyinä Jeppe Lahtisen nostaman tutkintapyynnön perusteella veropetoksesta ja kiskonnasta. 26.3.1998 ensimmäisessä kuulustelussa Pekka Paavola ei tiennyt pankinjohtaja Grewestä tai tilisiirroista mitään. Yhden yön nukuttuaan sellissä muisti palasi. Paavola halusi sanella uuden kertomuksen – ilman todistajia (se on Suomen lain mukaan mahdollista…).

Lopputulos: Pekka Paavola vapautettiin ja hänestä myöhemmin tuli tähtitodistaja Maijaa vastaan. Maijalla jäi pidätys voimaan, terveys romahti ja poliisit olivat sairaalan ovella vahtimassa, että potilas ei karkaa.

Kuulostaako erikoiselta?

Voit lukea Pekka Paavolan uudestaan sanellun kuulustelun täältä.

Pekka Kalervo Paavola Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksessa
perjantaina 27.3.1998 kello 12.35 rikosylikonstaapeli
Pertti Mikkolan uudelleen kuultuna kertoi sen jälkeen, kun
hänelle oli ilmoitettu hänen asemansa tutkittavana olevassa
asiassa sekä hänen oikeutensa avustajaan ja kuulustelun
todistajaan : 

En tarvitse kuulustelussa avustajaa enkä kuulustelun todistajaa.

Haluan joiltakin osin muuttaa 26 . 3. 1998 antamaani kuulustelu-
kertomusta ja lisätä siihen joitakin asioita, jotka käyvät
ilmi nyt antamastani kertomuksesta.

Seuraava kirjoitettu kuultavan sanelun mukaan:

Tullessani vuoden 1991 alusta Lahtisten palvelukseen työsopimukseni
allekirjoitti Urpo Lahtinen yksityishenkilönä. Käytännössä
hoidin nimenomaan alussa Urpon omistamien yhtiöiden
toimitusjohtajan ja hallitusten jäsenen tehtäviä . Tämän
toiminnan vähitellen hiipuessa pois, tehtäväkuvani muuttui
melkein pelkästään Urpo Lahtisen ja hänen perheensä henkilökohtaisten
asioiden hoitamiseksi. Tämän vuoksi katson, että
asemani oli sellainen kuin OK 17:23§ 4. kohdassa tarkoitetulla
asiamiehellä. Mikäli joudun asiasta kuultavaksi tuomioistuimessa
tulen esikysymyksenä vaatimaan oikeuden kannanottoa
siihen, onko minun velvollisuuteni kertoa niistä asioista,
joista olen saanut tiedon ko. asiamies tehtäviä hoitaessani.

Koska nyt on kuitenkin kysymys esitutkinta-aineistosta
joka ei sellaisenaan enää voi olla tuomioistuimen päätöksen
pohjana, haluan asioiden selvittämiseksi kertoa seuraavaa
myös eräistä asiamiestehtävistäni.

Urpo Lahtinen ilmoitti minulle vuoden 1993 lopulla, että hän
haluaa siirtyä asumaan Sveitsiin ja sen vuoksi siirtää myös
irrotettavissa olevat rahavaransa ko. maahan. Totesimme , että
tällaisia varoja oli noin 34.000.000 markkaa. Urpo Lahtinen
kehoitti minua ottamaan yhteyttä johonkin suureen sveitsiläiseen
pankkiin, jonne rahat voitaisiin siirtää. Soitin tämän
jälkeen muusta yhteydesta jollakin tavalla nimenä minulle
tuttuun Union Bank of Switzerlandiin. Siellä puheluni ohjattiin
J. Grewe nimiselle pankin virkailijalle. Kerroin asiasta
periaatteessa ja sovin ajan, jolloin tulisimme henkilökohtaisesti
käymään pankissa.

Tarkoituksena oli , että pankkiasia
hoidettaisiin jonkin Urpo ja Maija Lahtisen jonkin Sveitsin
matkan yhteydessä. Urpo Lahtisen ei kuitenkaan mahdollistanut
hänen låhtemistään ko. matkalle sovittuna aikana. Tämän
vuoksi pankkiin menimme vain Maija Lahtinen ja minät ehkä
helmi- maaliskuussa 1994 . Minun tehtäväni oli eskorteerata,
Maija Lahtista eli järjestää käytännön kysymykset matkalla
yleensä ja pankissa erikseen.

Pankissa Maija Lahtinen sopi em. Grewen kanssa tilin avaamisesta
ja varojen siirrosta Luxemburgista. En muista varmasti, mutta luulen että pankissa
tällöin kirjoitettiin esitutkintamateriaalissa oleva Kari Manniolle osoitettu
kirje, jossa määrätään siirtämään sanotut 34.000.000 FMK UBS:iin .
Tilin ehdoista ja käytöstä sopi Maija Lahtinen yksinään J. Grewen
kanssa. Koska ulkomaiset pankit sijoittavat heille tulevat varat
yleensä johonkin muihin maihin ja muissa valuutoissa kuin Suomen markoissa,
Urpo oli etukäteen antanut muun ohella ohjeet siitä, että minun tulisi
seurata kyseisten sijoitusten arvon kehitystä. Tämän vuoksi
Maija Lahtinen ilmoitti J. Grewelle, että minulla on oltava
oikeus saada tietoja ko. tilin sijoitusten kehityksestä.

Henkilökohtaisesti en koskaan saanut kuitenkaan ko. tietoja
käyttööni. Muutamia tiliotteita kylläkin näin, mutta ne
tulivat minulle Villa Urposta katsottaviksi.  Ko. sijoituksen
olivat kaikki USD määräisiä. Vaikka sijoitukset sinänsä
dollareissa mitaten tuottivatkin kohtuullisesti, dollarin
arvon voimakas alentuminen Suomen Markkaan nähden pienensi
sijoitusten määrää alkuvaiheessa tuntuvasti markoissa laskettuna.
Tämän jälkeen tai muutoin en ollut missään tekemisissä
tämän ko. tilin kanssa enkä tiedä tilin myöhemmistä vaiheista
yhtään mitään.

Sanelu päättyi tähän.

Lataa sanelun pöytäkirja PDF-muodossa: Paavolan muuttunut kertomus 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *