Poliisin päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä marraskuussa 2006

KESKUSRIKOSPOLIISI TALOUSRIKOSLINJA

Asianajaja Jussi Savonen Maija-Liisa Lahtisen asiamiehenä

Vantaa 30.11.2006

Asia: Päätös esitutkinnan toimittamana jättämisestä

1. Tutkintapyyntö

Maija Liisa. Lahtisen asiamies asianajaja Jussi Savonen on 30.10.2006 toimittanut
keskusrikospoliisille 25.10.2006 päiviityn tutkintapynnön liitteineen.
Tutkintapyyntö liittyy Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä olleeseen rikosasiaan,
jossa Maija-Liisa Lahtista syytetään Urpo Lahtisen kuolinpesälle kuuluvien
varojen kavaltamisesta. Tutkintapyyntö koskee varatuomari Pekka Paavolan
hovioikeudessa 20.3.2006 valan nojalla antamaa todistajalaosuntoa rikosasian R
05/1500 pääkäsittelyssä. Tutkintapyynnön mukaan Paavola on todistajana
oikeudessa kertonut totuudenvastaisesti siitä oikeudenkäynnin kannalta
olennaisesta seikasta, kenen nimissä Sveitsissä sijaitsevassa union Bank af
Switzerland:ssa (myöbemmin UBS) ollut tili, numeroltaan 556.597. W.R on
varojen siirtohetkellä vuoden 1994 keväällä ollut. Tutkintapyynnön mukaan
Paavola 0n tiennyt ja pitänyt tietää tilin omistussuhteista cnemmän kuin mitä hän
hovioikeuden istunnossa 20.3.2006 on kertonut.
Maija-Liisa Lahtisen asiamies asianajaja Jussi Savonen on täydentänyt
tutkintapyyntöään 29.11.2006 liittämällä siihen Sveitsistä hankitun Jürgen Grewe
– nimisen henkilön lausuman siitä, mikä Paavolan rooli oli tilinavaushetkellä
9.32006 UBS – pankissa tilin avaamisessa.
Asian johdosta laadittiin keskusrikospoliisissa ilmoitus 2400/S112456/06 ja asian
tutkinnanjohtajana on toiminut rikostarkastaja Tapio Kalliokoski.

2. Päätös ja sen perustelut

Yleistä
Katson, ettei perusteita esitutkinnan aloittamiselle ole. Perustelen päätöstäni seuraavilla seikoilla:
Pekka Paavolaa on kuulusteltu asian johdosta esitutkinnan rikoksesta epäiltynä.Paavolan osalta syyttäjä ei ole nähnyt perusteita Paavolan syyttämiselle, jonka
johdosta Paavolaa on kuultu todistajana käräjäoikeudessa ja viimeksi samassa asemassa hovioikeudessa.

Paavolan kertomukset ovat kaikissa kolmessa vaiheessa olleet olennaisilta osiltaan samansisältöiset, joskin hovioikeudessa annetussa lausumassa on havaittavissa tiettyä epävarmuutta aiemmin käräjäoikeudessa lausuttuun nähden.
Tämä on ainakin osin ymmärrettävä sillä tosiasialla, että kyse on ollut 12 vuoden takaisten allioiden muistelctnisesta, että Paavola on ollut 73 vuoden ikäinen ja sillä, että Paavolalla omankin kertoman mukaan on ollut huomattavan paljon asioita hoidettavanaan vuoden 1994 jälkeen.


Lue koko alkuperäinen päätös PDF-muodossa: Keskusrikospoliisin päätös tutkimatta jättämisestä (kommentein)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *