Jeppe Lahtisen nostamat oikeudenkäynnit

Hymy ja Jeppe Lahtinen ovat johdonmukaisesti pyrkineet siihen, että kaikki Urpo Lahtiselta jäänyt omaisuus päätyy heidän omistuksensa Urpo Lahtisen omasta tahdosta riippumatta. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi he ovat käynnistäneet lukuisia oikeudenkäyntejä jo Urpo Lahtisen elinaikanakin. Nyt tuomioon päättyneen rikosoikeudenkäynnin lisäksi vireillä ovat olleet ainakin seuraavat jutut:

 

 1. Jeppe Lahtinen vaati isältään 100 Mmk osuutenaan yrityskaupasta vaikka asiakirjat ja dokumentit pitivät sisällään vain 50 Mmk:n osuuden.
 2. Urpo Lahtisen kuoleman jälkeen Jeppe Lahtinen käynnisti oikeudenkäynnin, jossa vaati kaikkien Urpo Lahtisen tekemien testamenttien julistamista pätemättömäksi.
 3. Urpo Lahtisen perustaman säätiön saatua 18 Mmk:n suorituksen ulkomaiselta maksajalta Hymy ja Jeppe Lahtinen väittivät varojen kuuluvan Maija Lahtiselle ja onnistuivat oikeudenkäynnin jälkeen saamaan varoista 10 Mmk:n erän Jeppe Lahtiselle ja kuolinpesälle.
 4. Saman 18 Mmk:n saamiseksi Jeppe Lahtinen on käynnistänyt velkomuskanteen Urpo Lahtisen perustamaa säätiötä ja Maija Lahtista vastaan väittäen, että varat kuuluvat kuolinpesälle.
 5. Ja saman 18 Mmk:n saamiseksi Jeppe Lahtinen on käynnistänyt rikosoikeudenkäynnin Maija Lahtista vastaan väittäen tämän kavaltaneen varat kuolinpesältä
 6. Kaikkien Maija Lahtista vastaan käynnistettyjen oikeudenkäyntien vahingonkorvausten saamiseksi kuolinpesä on hakenut Maija Lahtisen omaisuuden takavarikkoon jo vuonna 1998.
 7. Perimistoimiensa vauhdittamiseksi kuolinpesä on hakenut Maija Lahtisen konkurssiin syksyllä 2006.
 8. Jeppe Lahtinen on käynnistänyt myös oikeudenkäynnin Urpo Lahtisen perustaman säätiön purkamiseksi tai vaihtoehtoisesti sen koko omaisuuden siirtämiseksi kuolinpesälle.
 9. Jepen määräysvallassa oleva Maija Lahtisen konkurssipesä vaatii saman 18 Mmk:n takaisinsaantia Säätiöltä.
 10. Jepen määräysvallassa oleva Maija Lahtisen konkurssipesä vaatii saman 18 Mmk:n maksamista konkurssipesälle varojen hankinnasta Maija Lahtiselle määrätyn veron suorittamiseksi.
 11. Jeppe Lahtinen ja hänen omistuksessaan oleva Villa-Urpo Oy vaativat tuomioistuinta vahvistamaan, että osan Säätiön hallussa olevista taide-esineistä omistavat Säätiö ja Jeppe yhteisesti, ja että osan teoksista omistaa Villa-Urpo Oy yksin.
 12. Kohtiin 4,8,9,10 ja 11 liittyy, että säätiön omaisuus on jokaisen jutun yhteydessä haettu takavarikkoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *