Tiivistelmä tutkintapyynnöstä 3.5.2007

Maija Lahtinen teki Pekka Paavolan toimista tutkintapyynnön lokakuussa 2006. Tuon pyynnön liitteenä oli sveitsiläisen pankinjohtaja Jürgen Grewen lausunto. Poliisi tutki asiakirjat ja teki marraskuussa 2006 päätöksen siitä, ettei tutkintaa aloiteta. Päätöksen lopussa oli muutoksenhakuohjaus. Sen mukaan päätökseen ei voi valittamalla hakea muutosta. Ratkaisuun tyytymätön voi sen sijaan harkintansa mukaan kannella päätöksestä.

Maija Lahtinen on ratkaisuun tyytymätön. Ohjauksen mukaan hän on kannellut päätöksestä. Kantelussa vaaditaan, että tutkinta on suoritettava.

Edellä mainitut asiakirjat ovat olleet julkisuudessa jo syksyllä 2006 ja ovat luettavissa näiltä sivuilta. Pekka Paavolan todistajankertomukset on nauhoitettu ja kirjoitettu puhtaaksi. Kertomusten yhteispituus on useita kymmeniä sivuja. Ne voit kuitenkin myös lukea näiltä kotisivuilta.
Nyt tehdyn kantelun liitteenä on tutkintapyynnön täydennys sekä kolme uutta Luxemburgissa ja Sveitsissä toimineilta pankinjohtajilta saatua lausuntoa. Nämä asiakirjat eivät ole olleet julkisuudessa eikä niitä ole liitetty näille sivuille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *